ใจเขา - ใจเรา

ทุกคนต้องรู้จัก ฟังความคิดเห็น รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นบ้าง

          

            ใจเขา - ใจเรา หมายถึงความรู้สึกของผู้อื่น กับความรู้สึกของเรา คำว่าใจเขา - ใจเรา นับเป็นหัวใจสำคัญของเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกอย่าง จะประสบความสำเร็จหรือราบรื่นได้ ทุกคนต้องรู้จัก ฟังความคิดเห็น รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นบ้าง นั่นก็คือ รู้จักคำนึงถึงใจเขา - ใจเรา นั่นเอง

โดยทั่วไปคนเราทุกคน ไม่ว่าเขาว่าเรา จะมีความรู้สึกส่วนหนึ่งที่คล้ายกัน และถ้าเราคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ จะช่วยให้เราเข้ากับคนอื่นได้ดี

           ๑. คนทุกคนย่อมต้องการให้คนอื่นคล้อยตามบ้างไม่มากก็น้อย เช่นในขณะที่เรากำลังพูด แสดงความคิดเห็น เราก็ต้องการให้ผู้อื่นรับฟัง ไม่ต้องการให้ผู้อื่นขัดแย้งขึ้นมาในขณะที่เรากำลังพูด

           ๒ รู้จักแก้ไขข้อขัดแย้งกันบ้าง เมื่อเขาทำอะไรผิด ไม่ควรที่จะซ้ำเติมเมื่อเขาผิดพลาด

           ๓ รุ้จักสนใจคนอื่นบ้าง เพราะทุกคนต้องการให้คนอื่นสนใจตน

           ๔ อารมณ์ จะต้องไม่ขัดกัน

           ๕ รู้จักคิดในเรื่องที่ง่ายก่อนที่จะคิดในเรื่องที่ลึกซึ้งมากเกินไป

           ๖ คิดเสียก่อนแล้วค่อยพูด

           ๗. ทุกคนย่อมเห็นแก่ตนเองทั้งนั้น

           ๘ หาจุดสนใจซึ่งกัน และกัน

           ๙ ต้องมีความเชื่อ และไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน

           ๑๐. อุดมคติต้องไม่ขัดกัน

" ใครชอบ  ใครชัง  ช่างเถิด

ใครชู    ใครเชิด   ช่างเขา

ใครด่า    ใครบ่น   ทนเอา

ใจเรา    ร่มเย็น    เป็นพอ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มณฑล เมฆพยับความเห็น (0)