จากการประชุมประจำเดือนของกลุ่มงานประกันสุขภาพ เมื่อเดือนที่ผ่านมา ได้สรุปกันว่าในวันที่ 28 กันยายน 2549 ที่จะถึงนี้ ให้แต่ละคนได้เล่าคามสำเร็จของตนในการทำงาน และให้หัวหน้างานได้เล่าความสำเร็จของงานที่ตนได้รับผิดชอบร่วมกันในงานนั้น ซึ่งจะมีกันทั้งหมด 4 งาน คืองานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล UC งานคุ้มครองสิทธิประชาชน งานบริหารการเงิน UC และงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ กำลังคนทั้งหมดที่มี 12 คน (รวมหัวหน้ากลุ่มงาน)

     เมื่อวานพี่สวาท รามทิพย์ หรือพี่แหมว (หัวหน้ากลุ่มงาน) ได้มาพูดคุยกับผมเรื่องการเป็นคุณอำนวย และการทำ KM ของกลุ่มงาน ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายที่ดีมากสำหรับการรอคอยของผมว่า เราน่าจะเดินหน้าเต็มสูบเสียที เพราะที่ผ่าน ๆ มา ผมมักจะแฝงไว้ด้วยกระบวนการ KM แต่ไม่กล้าแม้ที่จะพูด เพราะเกรงแรงต้าน มาวันนี้ทางสว่างและเปิดโล่งแล้ว เมื่อได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนกัน ทุนของเราที่มีเห็น ๆ คือเราเป็นกลุ่มงานที่มียุทธศาสตร์เฉพาะกลุ่มอยู่แล้ว และจะสิ้นสุดในปี 2550 หากได้นำมาขัด/ปรับอีกนิดหน่อย ได้หัวปลา (KV) ออกมา ซึ่งแท้ที่จริงก็มีอยู่แล้วด้วยในประเด็นนี้ หากแต่ยังไม่หยิบให้เด่นชัดเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เนียนอยู่แล้วในงานประจำ

     คำถามที่เล่นเอาผมลิงโลดคือ งั้นที่เราทำ ๆ กันนี่ก็เป็น KM นะสิ ใช่ไหม ผมรีบตอบว่าหากจะทำให้สมบูรณ์ขึ้นกว่านี้ ก็จะเป็นต้นแบบใน สสจ.ได้เลย เพราะตอนนี้เกือบทุกคนเป็นคุณอำนวย เป็นคุณลิขิต เป็นคุณประสาน แถมสลับบทบาทกันไปมาในการเกื้อหนุนกันได้อย่างยอดเยี่ยม เพียงแต่เรายังไม่สร้างขุมความรู้ คลังความรู้ ตลอดจนการนำมา ลปรร.กันอย่างที่เคยทำเมื่อปีที่แล้ว

     หากเราจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็จะไม่ยากเลย เช่นการกำหนดวันประชุมประจำเดือนเป็นวัน ลปรร.อย่างที่จะปรับให้วันที่ 28 กันยายน 2549 นี้เป็นวันเริ่มต้น ผมได้เล่าย่อ ๆ ถึงเทคนิค AI ให้พี่แหมวฟัง และได้มอบเอกสาร KM วันละคำ ของ อ.หมอวิจารย์ ที่ได้รับจากพี่เมตตา คราวไปทำเวทีกันที่ มอ.ให้ไปอ่านด้วย

     วันที่ 28 กันยายน 2549 ที่จะถึงนี้ เราจะทบทวนภารกิจของเราโดยใช้กระบวนการเล่าเรื่องที่เป็นความสำเร็จรายบุคคล และของแต่ละงาน จากนั้นเราจะซักไซ้ลงไปในกระบวนการคิด กระบวนการทำงานที่เป็นเทคนิค เพื่อค้นหาของจริงที่จะนำชื่นชมและเป็นแบบอย่าง สำหรับผมซึ่งได้เตรียม Problem Research Mapping ที่ได้จากการรวบรวมมาในแต่ละครั้งที่ลงพื้นที่ หรือ Get ประเด็นได้ มาพูดคุยเป็นของแถมด้วย ทั้งนี้เพื่อใครสนใจโจทย์ใด ที่จะนำไปทำวิจัยกันในปี 2550 ด้วย