30 ส.ค.49 เป็นวันที่ 2 ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร  ของจังหวัดนครศรีธรรมราช   โครงการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตราฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง   วันนี้กระบวนการสัมมนาแบ่งกลุ่ม  เป็น 4 กลุ่ม  เพื่อทบทวนการทำงานที่ผ่านมา  คือ
                  กลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   โซนพื้นที่   ปลูกข้าว  พืชผัก
                  กลุ่มนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   โซนพื้นที่  ไม้ผลไม้ยืนต้น
                  กลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานธุรการ
                  กลุ่มเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร    
                  ผมสังเกตว่าบางกลุ่ม  ได้นำกระบวนการ KM  เข้าใช้ในกลุ่มตัวเองแล้วถึงแม้นจะไม่เต็มที่นัก  แต่ก็ยังดีที่เริ่มเรียนรู้  ซึ่งสังเกตว่าสำคัญอยู่ที่ คุณอำนวย/ประธาน  2 หน้าที่นี้แตกต่างกันจัดเจนมากเมื่อกระบวนการกลุ่มเรียนรู้อยู่ใกล้กัน 
                 ในบางกลุ่มจะเลือกประธาน และเลขา  บางกลุ่มเสนอคุณอำนวย  โดยมีคุณประสานเกิดขึ้นก่อนเลือกคุณอำนวย  คุณลิขิตตามมา  พฤติกรรมของกลุ่มก็ต่างกัน 
                 ระหว่างกลุ่มที่มีคุณอำนวย  กับกลุ่มที่มีประธาน   ง่าย ๆ ก็คือ กลุ่มที่ใช้ประธานจะโต้แย้งความคิด  เพื่อหาจุดจบ ส่วนกลุ่มที่มีคุณอำนวยทุกความคิดจะขึ้นบอร์ดทั้งหมด  และร่วมกันสรุป  
                จากที่ผู้มีประสบการณ์ได้บอกไว้ว่า KM นั้นใจนำ  ผมได้เรียนรู้ได้เห็นความแตกต่างว่า  KM  นั้นใจแบ่งปัน เย็น ไม่มีแพ้หรือชนะ คำพูดในเวทีราบเรียบ จบด้วยเนื้อหาในการรวมประสบการณ์   ซึ่ง ๆ ดูแล้วเป็นจุดเริ่มของหลายคน  แต่บางคนก็ยังไม่ได้เริ่ม  แต่ส่วนที่เริ่มจะมีมากกว่าครับ  
                ผมเองพยายาม F2F  กับหลาย ๆ ท่าน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เพื่อจะได้คนคอเดียวกันเยอะ ๆ  และได้ผลครับถ้า F2F  ที่ผมพบหลายคนเข้าใจผิดจริง ๆ ครับเพราะเขาบอกว่ามันยุ่งอยู่แล้วยิ่งทำให้ยุ่งเข้าไปอีกก็คือยังคิดว่ามันคือเป้าหมายที่ต้องทำครับ
                ผมค้นหา คนคอเดียวกันต่อไป  และวันนี้ไม่ลืมที่จะถือโอกาสฝึกใช้เครื่องมือ Mind Map จากเหตุการณ์จริง ๆ ครับ