ในห้วงความคิด

หลายครั้ง หลายครา

ที่พยายามจะลบเลือนความทรงจำที่ร้ายๆ ออกไป

แต่ก็เป็นเรื่องแปลก

ที่คนเรามักจะจดจำแต่เรื่องที่ไม่ควรจำ