สามารถสังเกตุการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้อาจเป็นไปได้ว่าได้มีไวรัสเข้าไปติดอยู่ในเครื่องแล้ว อาการที่ว่านั้นได้แก่
     1. ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน
     2. ขนาดของโปรแกรมใหญ่ขึ้น
     3. วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป
     4. ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อย ๆ
     5. เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ
     6. เครื่องส่งเสียงออกทางลำโพงโดยไม่ได้เกิดจากโปรแกรมที่ใช้อยู่
     7. แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย
     8. ขนาดของหน่วยความจำที่เหลือลดน้อยกว่าปกติ โดยหาเหตุผลไม่ได้
     9. ไฟล์แสดงสถานะการทำงานของดิสก์ติดค้างนานกว่าที่เคยเป็น
     10. ไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เคยใช้อยู่ ๆ ก็หายไป
     11. เครื่องทำงานช้าลง
     12. เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง
     13. ระบบหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
     14. มีการรายงานว่าจำนวนเซกเตอร์ที่เสียมีจำนวน เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมใดเข้าไปตรวจหาเลย