การประชุมเรื่อง km  ที่ผ่านมาทำให้ได้ความรู้ใหม่ มาเป็นข้อคิดในการทำงานอีกหลายเรื่อง ประกอบกับได้เข้าชมในบล็อกแล้วเห็นว่ามี bloger  มากมายเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และสามารถนำมาปรับแผนการทำงานได้อีกด้วย  ตอนนี้คิดว่าอนาคตของ km  คงไปได้ดี  เพราะ  km คือการทำสำเร็จแล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง  ไม่ได้นำความหวังของผู้เล่ามาเล่า       ยินดีมากที่มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกบล็อก