ภาพฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

   

  • โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • ประตูทางเข้าโรงพยาบาล เป็นด้านหน้าของโรงพยาบาล

Doctor Nurse