ท่าดีทีเหลว

ท่าดีทีเหลว เป็นสำนวน หมายความว่า มีท่าทางดี แต่ทำอะไรไม่ได้เรื่อง
ผู้บริหารหลายคนชอบทำงานแบบ ท่าดีทีเหลว
คือตั้งต้นวางแผนใหญ่โต วางโครงการใหญ่โต ดูดีไปหมด
เมื่อลงมือทำแล้ว ได้ผลลัพธ์ไม่มีอะไร
ไม่ต้องแปลกใจครับ เพราะการประเมินการทำงานในสังคมไทยเรา
ประเมิน ท่า มากกว่าที่จะประเมิน ที

ผู้บริหารประเภท นกรู้ จึงต้อง ท่าดี ไว้ก่อน

[ ๔ มี.ค. ๒๕๔๖,๐๗:๓๗:๔๔ ]