นักวิทยาศาสตร์ VS นักบริหาร

นักวิทยาศาสตร์ พยายามสร้างหุ่นยนต์ให้มีสมอง มีความคิด เหมือนมนุษย์ คือ ทำหุ่นยนต์ให้เป็นคน
ตรงข้ามกับนักบริหาร ที่พยายามทำคนให้เป็นหุ่นยนต์ คือ เป็นมนุษย์ที่ไร้สมอง หรือมีสมองแต่ไม่ต้องคิด

ไม่อยากเป็นหุ่นยนต์ ใช้สมองหน่อยครับ

[ ๓ มี.ค. ๒๕๔๖,๐๗:๔๖:๕๓ ]