รูปแบบการสอน

รูปแบบการสอนที่ประทับใจ

    จากอาจารย์    ระดับ    เมื่อ  ๒๗  ปีที่แล้วจนกลายเป็นครูชำนาญการในปัจจุบัน  ถ้าเปรียบกับนักบินก็ถือว่ามีชั่วโมงบินสูงมากทีเดียว  แต่การเป็นครูของข้าพเจ้านั้น  แม้จะมีประสบการณ์การสอนมานานสักเพียงใดก็ตาม  ก่อนสอนจะต้องเตรียมการสอนเสมอ  ข้าพเจ้าจะหาวิธีสอน  ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ก่อนสอนชั่วโมงแรกข้าฯจะสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนวิชาภาษาไทยว่าถ้านักเรียนทักษะทางด้านภาษาไทยดี  สามารถนำไปเป็นพื้นฐานที่จะเรียนวิชาอื่น ๆ ได้ดีไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ฯลฯ นักเรียนก็ต้องใช้ภาษาไทยในการตีความ  แปลความทั้งสิ้น  หากนักเรียนเรียนกับครูแล้วไม่รู้เรื่อง  ให้ถาม  ไม่ต้องอาย  ไม่ต้องกลัวครู  ข้าฯจะพูดกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองเพื่อจะได้ครองใจนักเรียนก่อน   นักเรียนจะได้ชอบเรียนวิชาภาษาไทยซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยาก  ข้าพเจ้าจะสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  เช่น  สอนเรื่องร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก  กัณฑ์กุมาร  หลังจากที่นักเรียนหาความหมายของศัพท์ยาก  ช่วยกันตีความ  แปลความแล้ว  หากยังไม่ถูกต้อง  ข้าพเจ้าจะแปลความหมาย  อธิบายให้นักเรียนเข้าใจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อนักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ  นักเรียนจะมีความสุข  สนุกกับการเรียนวรรณคดี  เมื่อจบแล้วข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติโดยนำตัวละครในเรื่องมาบูรณาการกับเรื่องการป้องกันไฟป่า  นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้  เหตุการณ์ในเรื่องได้เป็นอย่างดี  เกิดความสนุกสนานทั้งผู้แสดงและผู้ชม  และจากการที่ข้าพเจ้า ได้สอนเสริมนักเรียนชั้น  ม. ๖  เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย  ได้ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  เก็งข้อสอบ  O - NET   A - NET  มาก่อนล่วงหน้า  นักเรียนแจ้งว่าข้อสอบยาก  ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง  เวลาเฉลยข้าฯจะถามว่าใครตอบข้อ๑,,๓ หรือ ๔  เพราะเหตุใดจึงเลือกข้อนั้น ๆ นักเรียนจะได้เหตุผลผิดๆถูกๆอย่างหลากหลายพร้อมกับเสียงหัวเราะ  จากนั้นข้าพเจ้า จะวิเคราะห์ตัวเลือกทีละข้อพร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องนั้นไปด้วยและชี้ให้เห็นว่าทำไมจึงตอบข้อนี้  อีก    ข้อ ผิดอย่างไร  จากการสอนที่ใช้รูปแบบดังกล่าว  ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบอย่างหลากหลาย  ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจพร้อมที่จะเข้าสู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย  สอบ O - NET  และ A - NET  และคาดว่านักเรียนคงจะสามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอน

                วิธีการสอนนั้นมีอย่างหลากหลาย  ที่ครูสามารถเลือกนำมาใช้ได้  สิ่งสำคัญผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นจะบรรลุผลหรือไม่  ขึ้นอยู่กับ  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของครูและความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ของนักเรียนต่างหาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รูปแบบการสอน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 47355, เขียน: 31 Aug 2006 @ 11:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)