Intel Teach to the Future

หลักสูตร Intel® Teach to the Future นี้ เป็นหลักสูตรการอบรมที่เน้นระบบวิธีคิด (System Thinking) เพื่อยกระดับความคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (higher order thinking)
เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรเพื่ออบรมครูแกนนำโครงการ Intel Teach to the Future ซึ่งหลักสูตร Intel® Teach to the Future นี้ เป็นหลักสูตรการอบรมที่เน้นระบบวิธีคิด (System Thinking) เพื่อยกระดับความคิดและการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (higher order thinking)โดยครูผู้เข้าอบรมแต่ละท่านจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกับครูผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้และบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนในชั้นเรียนของแต่ละท่าน และยังได้มีโอกาสพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเรื่องที่กำลังสอนอยู่ หรือเรื่องที่จะใช้สอนในอนาคต โดยเป้าหมายสุดท้ายคือ ให้ครูทุกท่านมีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนำกลับไปใช้ที่โรงเรียน โดยสื่อการสอนนี้จะสามารถช่วยยกระดับการใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญในการเรียนรู้ของบทเรียนตามที่กำหนดไว้ การอบรมครั้งนั้นทำให้เห็นความมุ่งมั่นของครูไทยเพราะครูที่เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีความตั้งใจมากตลอด 7 วันของการอบรม ทำให้ผลงานทุกท่านเป็นที่ประทับใจมาก โดยเฉพาะครูอ้อม (ครูมัณฑนา)ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนศุภวรรณ ได้นำเสนอแผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ที่มีการบูรณาการ ICT ชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่า "ลายผ้าของแม่" ระดับช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการเรียนรู้เรื่องรูปเรขาคณิต ครูอ้อมตั้งคำถามสร้างพลังคิดว่า "เรขาคณิตเป็นมากกว่าที่คิดอย่างไร" นักเรียนของครูอ้อมก็ช่วยกันระดมสมองคิดกันอย่างสนุกสนาน มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าจะนำความรู้เรื่องเรขาคณิตมากออกแบบลายผ้าเป็นของขวัญให้แม่ เด็กๆ กลุ่มนี้ก็ได้ศึกษาลวดลายผ้าไทยที่มีมาแต่เดิม มีการสืบค้นลายผ้าโบราณต่างๆ จนกระทั่งออกแบบใหม่เป็นลวดลายไม่ซ้ำเดิมหลายลายรวมทั้งตั้งชื่อลายได้ไพเราะ เช่น ลายวงพักตร์ เป็นต้น และมีการทำจดหมายข่าวและสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้และนำเสนอลวดลายใหม่ ๆ ต่อผู้อื่นด้วย จะเห็นได้ว่านักเรียนของครูอ้อมใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการสืบค้น สร้างองค์ความรู้ นำเสนอ และติดต่อสื่อสาร ได้อย่างดี ทำให้บทเรียนคณิตศาสตร์ของด็กๆ มีคุณค่าและน่าสนใจมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#ict#ตัวอย่างการใช้#ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถม

หมายเลขบันทึก: 47349, เขียน: 31 Aug 2006 @ 10:48 (), แก้ไข: 16 Apr 2012 @ 14:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Secret Admirer
IP: xxx.52.59.96
เขียนเมื่อ 
Excellent sharing experience