คณะกรรมการแนะแนวและให้คำปรึกษาในการเรียนต่อ ชุดใหม่ ประกอบด้วย อ.วุฒิกุล อ.ธนพล อ.ยศณรงค์ หากนิสิตท่านใดมีความประสงค์จะขอคำปรึกษาสามารถมานัดเวลากับอาจารย์ที่อยากจะปรึกษาด้วย ได้ตลอดเวลา