ผมอ่านเอกสาร "คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา" ของ สมศ.   แล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่า    กิจกรรมและวิธีการที่ สมศ. ใช้อยู่นี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยได้จริงหรือ

          ผมไม่มีหน้าที่ตอบ   ผู้มีหน้าที่ตอบ คือ ผอ.สมศ. และคณะกรรมการสมศ.

          ผมตั้งคำถามต่อไปว่า สมศ.   ผิดมาตั้งแต่ตอนก่อตั้งหรือเปล่า   คือเน้นที่การประเมิน   แทนที่จะเน้นที่กระบวนการพัฒนาคุณภาพ   จึงทำให้เกิด "วัฒนธรรมเอกสาร"  และ  "ประเมินเอกสาร"  จนมีข่าวลือว่าบางโรงเรียนจ้างบริษัทหรือคนนอกทำเอกสารไว้รองรับการประเมิน

          ผมบอกกับตัวเองว่า   ผมจะเน้นการไปหาหลักฐานการปฏิบัติ   ไม่เน้นการดูแบบฟอร์ม ดูคะแนน   ผมอยากให้การตรวจสอบคะแนนทำเสร็จล่วงหน้าก่อนวันไปประเมิน  ผมให้ความสำคัญต่อคะแนนน้อยกว่าการปฏิบัติจริง

          นี่คือการชักคะเย่อกับ สมศ.   ที่จะลดการเน้นตัวเลขเน้นคะแนนลงไป   หันไปเน้นตรวจสอบการปฏิบัติ   ตรวจสอบวัฒนธรรมคุณภาพ

 

วิจารณ์   พานิช
28  ส.ค.  49