ข่มเขาโคให้กินหญ้า ...จริงหรือ

การใช้ใบไม้เลี้ยงโค เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนหญ้าในฤดูแล้ง

         การเลี้ยงโคด้วยใบไม้จะประสบความสำเร็จหรือประสบปัญหานั้นมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น

         -  จำนวนโค ถ้ามีจำนวนน้อยการหาใบไม้ตามธรรมชาติและปลูกพืชพื้นเมืองเลี้ยงโคในฤดูแล้งอาจจะไม่มีปัญหา  สามารถจัดการหาและปลูกเองได้  แต่ถ้ามีจำวนโคมากจะลำบากมากขึ้นเพราะต้องใช้ใบไม้และพืชพื้นเมือง พืชอาหารสัตว์ในปริมาณมาก

         -  ขนาดของพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ พืชพื้นเมือง พืชอาหารสัตว์  ถ้ามีพื้นมากสามารถจัดการปลูกได้มากและหลากหลายชนิดและเพียงพอกับความต้องการของโคได้  แต่ถ้ามีพื้นที่น้อยเกษตรกรคงต้องใช้ความพยายามในการจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของการเพาะปลูกที่สามารถเอื้อต่อการเลี้ยงโคได้

         -  ความเพียรพยายามและความอดทนของเกษตรกร  เป็นปัจจัยสำคัญมากเพราะถ้าคนเลี้ยงไม่สู้ ไม่อดทนแล้วการเลี้ยงโคก็คงประสบความสำเร็จยาก

         -  ความรู้ที่เกษตรกรมี  คนเลี้ยงโคคงต้องมีความรู้เกี่ยวกับโคทุกด้านจึงจะเลี้ยงโคได้ดี โดยเฉพาะในกรณีการจะใช้ใบไม้เลี้ยงโค เกษตรกรจะต้องสืบค้นหาความรู้ทั้งในท้องถิ่นและความรู้ในทางวิชาการมาผสมผสานใช้อย่างถูกต้อง

          นี่อาจเป็นปัจจัยแค่ไม่กี่ส่วนที่มีผลต่อการเลี้ยงโค ซึ่งที่จริงแล้วก่อนที่เกษตรกรจะเลี้ยงโค ทุกคนคงตัดสินใจแล้วว่าที่เลี้ยงโค เพราะ

         -   รักโค  เพราะทุกอาชีพควรมีพื้นฐานมาจากความรักความชอบจึงจะประสบความสำเร็จ

         -  การไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองและชุมชน 

         -  มีทุนเพียงพอ ทั้งในแง่ของเงินทุน และทุนทางสังคม

         -  มีโคพันธุ์ดี

         -  มีความรู้เพียงพอ

         -  มีเวลาดูแล

         -  มีลู่ทางทางการตลาด

         -  มีขั้นตอนการดำเนินงานหรือการจัดการที่ดี

        ขอบคุณค่ะ

         

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโค

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 47325, เขียน: 31 Aug 2006 @ 09:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)