ขอร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นซึ่งแนวคิดหรือแนวทางบางอย่างเราอาจจะยังไม่ทราบหรือยังไม่ได้นำมาใช้หากผู้บริหารท่านใดมีแนวทางท่ดีอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือบอกกล่าวให้ทราบจะยินดีและขอบคุณมากครับ