ฟังข่าวภาคค่ำเมื่อวันที่ 30 ส.ค 49 ข่าวบอกว่า พบสุนัขติดเชื้อโรคไข้หวัดนกเป็นรายแรกของโลก

สุนัขตัวนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ติดจากการไปกัดกินเป็ดไล่ทุ่งที่ตายแล้ว  เป็ดไล่ทุ่งคือเลี้ยงแบบเปิด  นำไปเลี้ยงตามทุ่งนาหรือปล่อยให้หากินเอง

ฟังข่าวแล้วก็น่ากลัว  กำลังติดตามหาข้อมูลอยู่ ถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะมาเล่าให้ฟังต่อ