• แต่ก่อน เช้าตื่นขึ้นมา ดิฉันก็จะลุกมาเปิดทีวีเพื่อฟังข่าวเป็นประจำ
 • เขียนไม่ผิดหรอกค่ะ เปิดทีวีก็จริง แต่ไม่ได้ดู  เปิดไว้ฟัง  ฟังไป ก็ทำกิจวัตรประจำวันไป
 • เหตุการณ์เช่นนี้  สร้างความหงุดหงิดแก่ สมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมาก  เพราะเอ็ดตะโร บางคนก็ยังอยากนอนสบายๆ  บางคนก็อยากสงบๆ มีสมาธิเพราะลุกมาทำงานตอนเช้า
 • แต่ดิฉันก็หาได้เกรงใจไม่ ยังคงทำตามใจตัวเองต่อไป  คิดเอาแต่ว่าจะได้ปลุกให้ตื่นงัย หรือการรับรู้ข่าวสารเป็นเรื่องที่ดีนะ
 • จนกระทั่ง เหตุการณ์บ้านเมืองเริ่มวุ่นวาย และข่าวนั้นเองทำร้ายจิตใจให้ดิฉันหดหู่และเศร้าหมอง
 • ตั้งแต่นั้นมา  ด้วยความเห็นแก่ความสุขส่วนตนอีกนั่นแหละ ที่ทำให้ดิฉันเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่  คือไม่เคยเปิดข่าวเช้าฟังอีกเลย
 • พลอยสร้างความสุขสงบแก่ครอบครัวได้  และไม่ทราบว่าพลอยทำให้ปีนี้ฝนตกหนักด้วยรึปล่าว ??
 • คราวนี้ มาแนวใหม่  ดิฉันซื้อซีดีธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสมา 1 กุรุส  5 ชุด  ชุดละ 10 แผ่น
 • ทุกเช้า เอาอีก  ดิฉันก็เปิดอีก  วันละเรื่อง  วันละเรื่อง  ทำกิจวัตรไป ก็ฟังไป
 • ที่น่าแปลก คือว่า คราวนี้ไม่มีเสียงบ่น จากใครเลย แถมวันไหนไม่เปิด  กลับถามหา
 • ดิฉันจึงได้คิดว่า การสร้างบรรยากาศ ฟังธรรมมะแบบไม่ตั้งใจฟัง ฟังทุกวัน ทุกวัน อาจช่วยให้ธรรมะซึมซับเข้าสู่คนฟังได้ทางหนึ่ง
 • ดังนั้น  ดิฉันจึงนำยุทธศาสตร์นี้  ไปใช้กับที่ทำงานบ้าง เพราะโชคดี ที่คณะมีระบบเสียงตามสาย
 • อาจารย์นพดล  จำรูญ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้วย เป็นผู้อำนวยการในเรื่องนี้  โดยกำหนดว่าจะเปิดทุกวันพฤหัส วันนี้แหละค่ะ เป็นวันประเดิม
 • ยังไม่ทราบนะคะว่า ฟังแบบไม่ตั้งใจฟังแบบนี้ในที่ทำงาน จะได้ผลดีประการใดหรือไม่ เพียงไร....  คงต้องติดตามกันต่อไป