ในการประชุมกรมครั้งนี้มีการจัดงานเกษียณและมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นที่จังหวัดกระบี่     ดิฉันขอเอารูปมาให้ดูเป็นที่ระลึกค่ะ

 

ท่านอธิบดีเชิญพวกเราไปถ่ายภาพหมู่

 

พวกเราถ่ายกันเอง <p align="left"> </p><p align="left"> </p><p style="text-align: center" align="left"> </p><p align="left"> </p><p align="left"> </p><p align="left"> </p><p align="left"> </p><p>มอมไปรับรางวัล    ดิฉันถ่ายได้เฉพาะด้านข้าง    แต่กรมจะมีช่างเฉพาะถ่ายให้</p><p>คุณจันทรา  เมธาวัธน์  ผู้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น </p><p> </p><p> ปิ๋วผู้กลัวจะไม่มีภาพทำกิจกรรม     เราเลยถ่ายด้วยกันหลายภาพ</p><p> คุณอรวรรณ  สายัณหวัฒน์  ผู้เกษียณอายุราชการ</p><p align="left"> กว่าคุณนรินทร์จะยอมมาก็ต้องกวักมือจนเมื่อย</p>คุณนรินทร์  ประทุมวงษ์  ผู้เกษียณอายุราชการ <p align="left"> </p><p align="left"> คุณจินดาผู้ไม่ยอมพูดนอกจากยิ้มอย่างเดียว   ดิฉันเดินตามหาอยู่นานเพื่อนำดอกไม้มาให้ค่ะ</p>คุณจินดา  ลิขิวัฒน์  ผู้เกษียณอายุราชการ <p align="left"> </p><p align="left"></p><p align="left">เราถ่ายภาพหลังงานเลิกค่ะ</p><p align="left"> </p><p align="left"> </p>