จากการที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านขึ้น ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2549 ปัจจุบันมีจำนานสมาชิก 86 คนทางคณะกรรมการงานเยี่ยมบ้านร่วมกันคิดว่าน่าจะมีการให้อาสาสมัครของเรามีการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกสถานที่บ้าง จึงจัดให้มีการศึกษาดูงานของชมรมอาสาสมัครเยี่ยมบ้านโรงพยาบาลบางระกำขึ้น

<h5 style="text-align: center" align="left"></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">             ในวันที่ 25 สิงหาคม 2549 อาสาสมัครเยี่ยมบ้านของเราได้มารอเพื่อที่จะเดินทาง ตั้งแต่เช้า..เช้า( ก่อนเราทำงานอีก) อาสาสมัครฯบอกว่าตื่นเต้น ดีใจที่จะได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของโรงพยาบาลอื่นเค้าบ้าง และมีทิ้งท้ายอีกว่า นานๆจะออกนอกบ้านทีรถออกเดินทางเวลา 8.20 .ถึง โรงพยาบาลบางระกำ เวลา 8.50 . ตามกำหนดพอรถจอดถึงเราก็ได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจาก คุณ ญาณี ( พี่โญ )  และทีมอาสาสมัครฯของโรงพยาบาลบางระกำ </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5><h5 style="text-align: center" align="center"></h5> <h5 style="text-align: center" align="center">ระหว่างรอการเดินทาง มารวมตัวกันตั้งแต่เช้าเลย  </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">             พี่หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางระกำและคุณญาณี กล่าวต้อนรับคณะของเรา แนะนำประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลบางระกำให้เรารู้จักเพิ่มเติม หลังจากนั้นพี่หัวหน้าฝ่ายการยกหน้าที่ให้ คุณญาณี แนะนำตัวให้อาสาสมัครรู้จักก่อน โดย คุณญาณี ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลบางระกำ ดูแลงานสูงอายุ ได้ 2- 3ปี  และได้ร่วมทำงานกับอาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุมาตลอด </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">     </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">อาสาสมัครฯ แนะนำตัวทำการรู้จักกัน</h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">             พี่ญาณี ได้ให้อาสาสมัครฯของเราแนะนำตัวให้รู้จักกับอาสาสมัครฯของโรงพยาบาลบางระกำเป็นการสร้างความรู้จักคุ้นเคย หลังจากนั้น พี่ญาณี ได้เล่าถึงการเริ่มจัดตั้งชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลบางระกำ กิจกรรมต่างๆของอาสาสมัครฯ โดยการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครฯของโรงพยาบาลบางระกำนั้น เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ของคนในพื้นที่ ที่คิดอยากจะดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในตำบลบางระกำที่ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้น บางคนต้องอยู่บ้านคนเดียว ไม่มีใครดูแล , ไม่มีรายได้, ไม่มีที่อยู่อาศัย  โดยมีพี่ญาณีเป็นผู้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดตั้งชมรมมาโยตลอด </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">   <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></h5> <h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">อาสาสมัครฯของบางระกำพายเรือเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประทับใจจริงๆ</h5></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><h5 style="text-align: center" align="center"></h5></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">            </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">       กิจกรรมของอาสาสมัครฯโรงพยาบาลบางระกำนั้นมีมากมาย แต่ที่อาสาสมัครของเราประทับใจมากและสนใจกันมากที่สุด คือ เรื่องของการเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านถูกน้ำท่วม อาสาสมัครฯต้องจ้างเรือแจวลงเยี่ยมผู้สูงอายุ บางบ้านน้ำท่วมถึงชั้นกว่าจะขึ้นไปบนบ้านได้ต้องตะเกีย ตะกายกันเทียบแย่ อาสาสมัครฯ จะซื้ออาหาร น้ำดื่ม ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ไปพูดคุยให้กำลังใจ ผู้สูงอายุบางคนบ้านน้ำท่วมหมดทั้งหลัง อาสาสมัครก็ต้องพาไปหาที่อยู่ใหม่ชั่วคราวให้  สร้างความตื้นตันใจให้แก่ผู้สูงอายุอย่างมาก อาสาสมัครฯกล่าวว่าน่าฝนนี่แหละเป็นช่วงเวลาเยี่ยมบ้านที่มีความสุขมาก การที่ได้ออกไป ดูแล ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ ได้ยาก ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุได้ไม่มากก็น้อย ให้เขาได้คลายความทุกข์ลงได้บ้าง นั้นแหละคือความสุขของอาสาสมัครฯ </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></h5><h5 style="text-align: center" align="left"></h5> <h5 style="text-align: center" align="center">สมาชิกอาสาสมัครฯของเรา</h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">             พอถึงคราวของอาสาสมัครฯของโรงพยาบาลพุทธชินราชฯ บ้าง ในการนำเสนอของ อาสาสมัครฯ  เราให้อาสาสมัครคัดเลือกตัวแทนมา ศสช. ละ1 คน มาพูดคุยถึงเรื่องการเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครเยี่ยมบ้านผู้ป่วย และกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติผู้ป่วย สิ่งที่อาสาสมัครได้บอกถึงคือ ความเต็มใจ และตั้งใจจริงๆที่อยากจะช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว/คนชุมชนของตัวเอง  ให้หายจากความเจ็บป่วย มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอาสาสมัครฯมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นในระหว่างกลุ่มอาสาสมัครด้วยกันเอง ไปเป็นเพื่อนกัน เป็นที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยให้กำลังใจ ที่สำคัญมีทีมเจ้าหน้าที่ของศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นพี่เลี่ยงคอยดูแลให้คำปรึกษาอยู่ตลอดสร้างความอุ่นใจให้แก่พวกอาสาสมัครฯอย่างมาก ( อย่างนี้ต้องยกนิ้วให้ พี่ยุพา พี่แจ้ พี่ไก่ พี่มะลิ พี่ยุพิน พี่ป๊อก พี่เล็ก ) </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"> </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">          สุดท้ายทั้งอาสาสมัครฯโรงพยาบาลพุทธฯและอาสาสมัครของ    โรงพยาบาลบางระกำได้ทราบและเข้าใจถึงความสำเร็จของงานเยี่ยมบ้านว่า งานทุกอย่างจะสำเร็จได้ต้องเกิด จากการทุ่มเททั้งกำลังใจ กำลังกาย ความเสียสละ ความอดทน นั้นเอง..!      หลังจากสิ้นสุดการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ที่     โรงพยาบาลบางระกำ ทางคณะของเราทั้งหมด ได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ สวนน้ำพรมพิรามรีสอรต์ ถึงสวนน้ำฯ13.30น. พวกเราหิวกันมาก แต่ไม่ต้องห่วง ..เรามีทีมวิทยากร เตรียมจัดข้าว ปลาอาหารไว้รอแล้ว..ไปถึงทานได้เลย..! พวกเราขึ้นโป๊ะไปถึงเกาะ ทีมวิทยากร ( ทีมวิทยากรทีมนี้ ขอบอกติดต่อยากมาก..มาก..คิวยาวเป็นหางว่าวทีเดียวเชียว )    </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">   </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">       </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">สนุกสนานกับเกมส์ที่แฝงไปด้วยแนวคิด</h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">             ทานอาหารกลางวันเสร็จ 14.15 . ทางทีมวิทยากรได้รวมพลอาสาสมัครฯเพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม ฐานรักสามัคคี น้องพี่ร่วมใจ อันดับแรกทีมวิทยากรแนะนำตัว และสถานนะ เริ่มด้วย พี่วสันต์ รหัส 3 -1 ( ภรรยา 3 ลูก 1 ) ฮ่าฮาตรึม  , พี่รัตน์  รหัส 0-0 -0  ( ไม่มี ไม่มี แล้วคงไม่มี ) ฮ่าฮาตรึม ,         พี่จอยย , พี่อ้อ ( ตัวเล็กกว่าภูเขาหน่อยนึ่ง ), พี่ติ๋ว,    พี่สุ ,พี่นาฏ, พี่นู๋,    พี่อ้อ ( คนงาม ),น้องน้อย , น้องจิน </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">   </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">ทีมวิทยากรที่ต่างมาด้วยใจ</h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"> </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">           </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">        เริ่มกิจกรรม ฐานรักสามัคคี น้องพี่ร่วมใจ โดยแบ่ง เป็น 5 ฐาน แต่ละฐานมีพี่เลี้ยง 2 คน เราให้อาสาสมัครกระจายแยก ศสช. ให้มีเจอเพื่อนใหม่กันบ้างแต่ละกิจกรรมตามฐานที่เราจัดให้อาสาสมัคร จะมีข้อคิด  ความรู้ ถึงการที่ต้องอดทน  การร่วมแรงร่วมใจเพื่อความสำเร็จของงาน  อาสามัครฯของเรา มีความสุข สนุกสนานกันมาก.. รอยยิ้ม ..  เสียงหัวเราะ..กึกก้องทั่วเกาะสวนน้ำ </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">             หลังจากเล่นกิจกรรมแล้วเสร็จ เราก็ให้อาสาสมัคร เข้ามารวมตัวในห้องประชุม เพื่อพูดคุย สรุปถึงความรู้ที่พวกเค้าได้รับการจาก ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในวันนี้ </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">   </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">       อาสาสมัครของเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากประสบการณ์ของเพื่อนๆ ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้และจะนำมาพัฒนาการดูแลผู้ป่วยของตัวเองต่อไป ได้รับความสนุกสนาน  ….  เพิ่มแรงพลังในการดูแลผู้ป่วยต่อไป….. </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></h5><h5 style="text-align: center" align="center"></h5> <h5 style="text-align: center" align="center">รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว สู้ สู้</h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">             คำทิ้งท้ายของอาสาสมัคร ของเรา หมอ ..ครั้งหน้า จัดอย่างนี้อีกนะ ฉันมาด้วยนะ ” สนุก….มาก…มาก….! </h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">สุดท้ายขอขอบคุณพี่ๆพี่เลี้ยง ทีมวิทยากรทุกท่านที่ช่วยเหลือ ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดี ( โดยไม่คิดค่าตัว ฮ่า..ฮ่า )</h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"> ปิลันธนา(อุ๋ย) ผู้บันทึก</h5><h5 style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">            </h5>