เข้ามา gotoknow หลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ยังไม่ปรับโฉมใหม่คราวนี้ได้มีโอกาสเข้ามาสร้าง blog เป็นของตัวเอง เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น