• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

แนวทางการทำงานแบบประสานพลัง (Synergy)

รูปแบบการทำงานโดยทั่วไป จะเป็นการบังคับบัญชาในแบบลำดับขั้น หากเปลี่ยนแปลงให้เกิดการทำงานแบบประสานพลังนั้น ควรจะต้อง

1. ไม่เน้นการใช้อำนาจในการบริหารจัดการ แต่เน้นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั่เกี่ยวข้องใหม่
2. การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
3. การสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากทำงาน
4. ทลายกำแพงกั้นระหว่างกอง ฝ่าย โครงการต่างๆ ในหน่วยงานหรือ องค์กรนั้นๆ

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งจะเป็นการทำงานในแบบประสานพลังนั่นเองบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 47212
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

  •  เห็นด้วยนะ  กับการทำงานแบบประสานพลัง
  • การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จได้ดีนั้น ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือร่วมใจ  ต้องทำงานแบบเป็นทีม  การที่สามารถทำงานแบบเป็นทีมได้ จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุดเลยละคะ เหมือนอย่างคำพูดที่ว่า คนแกร่ง ทีมแกร่ง

ดีใจที่ได้มาอ่าน ทำให้นำไปใช้ได้ในชีวิต

มนุษย์มีความแตกต่างกัน  อยากให้นำเสนอในสิ่งที่เป็นตัวอย่างจากผลการดำเนินงานที่สำเร็จออกมา