อ่าน Blog ของคุณไชยยงค์ คงตรีแก้ว เรื่อง เรียนรู้กับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ http://gotoknow.org/blog/soc-arch/47032   แล้วคิดถึงศัพท์คำนี้

ปัญญารวมหมู่ : Collective Intelligence

จำไม่ได้แล้วว่า อ่านเจอในบทความเรื่องอะไร ... แต่ว่าชอบก็เลยหยิบยกขึ้นมา ตั้งเป็นประเด็นให้ท่านทั้งหลาย ได้กระตุกต่อมคิด ตีความออกมาอ่านเอาเรื่องกันสักหน่อย...ครับ