แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตฯ ในผู้สูงอายุ (8) รวมกลุ่มผู้สูงอายุจัดกิจกรรม (ตอนที่ 6 เรื่องเล่าจากจังหวัดชัยภูมิ เพชรบุรี และสุพรรณบุรี)

กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุต้องมีความหลากหลาย และต้องการระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ ต้องเน้นย้ำบ่อยๆ

 

series นี้ หมอยุ๊ย ... ทพญ.ดลฤดี แก้วสวาท ... จาก ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เก็บมาเล่าให้ฟังค่ะ

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลย มีผู้ร่วมคุยทั้งหมด 3 จังหวัด ประมาณ 10 กว่าคน มาเล่าเรื่อง เมื่อเขาคิดจะทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ แล้วเขาคิดทำอะไรกัน

คนยืนนั่นละค่ะ หมอยุ๊ย ... มือ note เหมือนกันนะเนี่ยะ

PCU แรก ก็คือ หลุบโพธิ์ จ.ชัยภูมิ เขาเริ่มต้นด้วย

 • เตรียมชุมชน เพราะว่าผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มกันในลักษณะชมรมอยู่แล้ว จึงเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในเรื่องทันตฯ เข้าไป
 • โดยเริ่มจากถอดความรู้ผู้สูงอายุก่อน ว่าเขาดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไร ทั้งในอดีต และปัจจุบัน
 • เพิ่มเสริมเข้าไป อย่างเช่น ประธานชมรมเสนอให้ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปากในท้องถิ่น คือ ไม้กุดทา คล้ายไม้ข่อย มีรสขม หรือรสฝาด โดยเลือกไม่แข็ง/ไม่อ่อนเกินไป รูปร่างเหมือนไม้เสียบลูกชิ้น แต่ตรงปลายทำให้แตกเป็นฝอยๆ เอามาใช้ขัดฟัน
 • ในชมรมผู้สูงอายุมีการสร้างกระแส ให้ใช้ไม้กุดทาทำความสะอาดช่องปากทุกวัน ทั้งเช้า/กลางวัน/เย็น ทั้งเวลาไปวัด หรือกิจกรรมออกกำลังกาย ให้พกไม้กุดทาไปแทนแปรงสีฟัน เวลาไปไหนๆ เช่น ไปเยี่ยมลูกหลาน ไปงาน เป็นต้น จะได้ใช้ทำความสะอาดฟัน
 • และยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ ว่าใช้ไม้กุดทาแล้วเป็นอย่างไร

ที่ PCU บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

 • หมอฟันเป็นทันตแพทย์เพิ่งจบเมื่อปีที่แล้ว จึงนำไม้จิ้มฟันที่มีด้ามเสียบ จากไม้ตะเกียบ ที่ได้เรียนรู้จากคณะทันตฯ มาเผยแพร่ในชมรมผู้สูงอายุ
 • รพ. จัดทำโครงการ เพื่อดำเนินการในชมรมผู้สูงอายุใน รพ. เนื่องจากเป็นชมรมที่อยู่ใกล้ มีความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมเป็นประจำ
 • ผู้สูงอายุมีความสนใจเรื่อง สุขภาพ
 • ประสานงาน ดำเนินการร่วมกับ ศสช.รพ.บ้านเขว้า เพื่อเข้าถึงชมรมผู้สูงอายุได้สะดวก
 • กระบวนการเริ่มจากการประชุมอบรม ให้ความรู้ เรื่อง ทันตสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เน้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้อุปกรณ์เสริมทำความสะอาดฟัน คือ ไม้จิ้มฟันที่มีด้ามเสียบจากไม้ตะเกียบ ใช้ทำความสะอาดซอกฟัน เนื่องจากผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในการใช้ไหมขัดฟัน มือเคลื่อนไหวไม่คล่อง
 • เริ่มจากสอนวิธีการใช้ในกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุก่อน ฝึกใช้โดยย้อมสี plaque ด้วย
 • แล้วให้นำไปสอนผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่ และติดตามผลด้วยแบบสอบถาม
 • พบว่า ผู้ที่เข้าประชุมใช้ไม้จิ้มฟันเสียบไม้ตะเกียบเป็นประจำ ร้อยละ 56
 • ผู้สูงอายุเปลี่ยนท่าแปรงฟันจากเดิม ที่เป็นแบบถูไปมาในแนวนอน หรือไม่มีแบบแผน เป็นแปรงฟันแบบปัดขึ้นปัดลง roll technique มากขึ้น

ในความคิดเห็นส่วนตน คิดว่ากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุต้องมีความหลากหลาย และต้องการระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ ต้องเน้นย้ำบ่อยๆ

ที่ PCU บ้านโสก และคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

 • ผ่ายทันตฯ รพ. จะเข้าไปหาชมรมผู้สูงอายุโดยตรง
 • มีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ชมรมละ 2 ครั้ง
 • สอนทันตสุขศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติทักษะการแปรงฟัน โดยมีแบบฟอร์มการตรวจช่องปาก ตรวจครั้งที่ 1 แล้วนัดมารับบริการ มีผู้สูงอายุให้ความร่วมมือมารับบริการ 64 คน จากทั้งหมด 80 คน
 • ประกวดความร่วมมือของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมีเกณฑ์ด้านการแปรงฟันด้วย พบว่า ทั้งสองแห่งให้ความร่วมมือมาก จึงให้รางวัล ทั้งสองชมรม
 • นำเงินรางวัล ไปจัดตั้งกองทุนแปรงสีฟันยาสีฟันสำหรับผู้สูงอายุ

ที่ ชมรมผู้สูงอายุท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 • เป็นชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข้ง
 • เริ่มจากที่ศูนย์อนามัยที่ 4 มาจัด workshop ระดมความคิดในกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ทราบว่าผู้สูงอายุต้องการอะไร
 • อย่างแรก คือ ความรู้ การให้สุขศึกษาในผู้สูงอายุที่ทำอยู่ก็จะมีปัญหา คือ พูดแล้วผู้สูงอายุไม่ค่อยได้ยิน ... จึงคิดว่าน่าจะพัฒนาสื่ออื่นๆ ที่ใช้ได้ดีประกอบการบรรยาย
 • อย่างที่สอง คือ ในด้านการปฏิบัติ จะมีการทำบันทึกตรวจฟันสะอาด ทุกครั้งที่ผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม เช่น มาออกกำลังกาย เลี้ยงอาหารกลางวัน ฯลฯ
 • ชมรม มักจะจัดการประกวดอยู่แล้ว ในวันพ่อ วันแม่ จึงคิดจะจัดประกวดสุขภาพฟันด้วย
 • ในอนาคต สมาชิกที่ได้รับการตรวจฟันแล้ว จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามสุขภาพช่องปาก คือ กลุ่มฟันเหลือน้อย กลุ่มนี้จะต้องการฟันเทียม ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ และกลุ่มฟันเหลือเยอะ กลุ่มนี้ก็ต้องส่งเสริมรักษา ไม่ให้แย่กว่าเดิม

ที่ ชมรมผู้สูงอายุห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

 • มีความเข้มแข็ง
 • สมาชิก 400 กว่าคน
 • มีกิจกรรมสม่ำเสมอทุกวันอังคาร ทุกสัปดาห์
 • ไม่นานมานี้เพิ่งชนะการประกวดการออกกำลังกายด้วยไม้พลองระดับอำเภอ และจะประกวดในระดับจังหวัดต่อไป
 • กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คือ สอนสุขศึกษาให้ความรู้ในชมรมผู้สูงอายุ
 • คัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ รวมทั้งปัญหาในช่องปาก ปัญหาที่พบ คือ ผู้สูงอายุมากกว่า 30% โดยเฉพาะผู้หญิงจะกินหมาก เพราะเชื่อว่าจะทำให้ฟันทน จากการสอบถามและตรวจช่องปากผู้สูงอายุก็พบว่าจริง ฟันไม่ผุ แน่น แต่ฟันดำ ขูดหินปูนก็ไม่ออก ผู้สูงอายุบางคนใช้มีดขูดออกก็มี
 • ในเรื่องการฝึกปฏิบัติแปรงฟัน ก็ได้ให้แกนนำนักเรียน ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านทันตฯ มาแล้ว มาช่วยสอน/ฝึกผู้สูงอายุแปรงฟัน

ที่ ชมรมผู้สูงอายุ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

 • ชมรมผู้สูงอายุได้เชิญวิทยากร รพ. ไปสอนให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพฟันอยู่แล้ว
 • ขณะนี้ รพ.เจ้าพระยายมราชต้องดูแล 16 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง มีการตั้งชมรมผู้สูงอายุทุกชุมชน และ อสม. ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มาเข้าร่วมด้วย เพราะการดูแลชมรมผู้สูงอายุ ต้องมีการประสานงานระหว่างชุมชน อสม. และ PCU
 • กลุ่มงานทันตกรรมร่วมกับงานเวชกรรมสังคมในการคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน เป็นทีมงานสหวิชาชีพ ตรวจทั้งความดันโลหิต เบาหวาน ตา และช่องปาก เนื่องจากนโยบายของโรงพยาบาลเน้นให้ทำงานร่วมกัน
 • ทันตบุคลากรต้องมีคำตอบในเรื่องการให้บริการฟันเทียมด้วย เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะต้องการบริการในด้านนี้
 • รพ. มีรถmobile ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป และมีป้ายนิเทศรอบรถ mobile ให้ทันตสุขศึกษาไปพร้อมกัน
 • การส่งเสริมสุขภาพช่องปากจะทำไปพร้อมกับการให้บริการรักษาเป็นรายบุคคล แต่ยังไม่ได้ติดตามผลไปที่บ้าน
 • รพ. กำลังพัฒนาเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีการดูแลทั้งในเรื่องของเบาหวาน ตา และช่องปาก อย่างสม่ำเสมอ

ดูแล้วก็เห็นว่า กิจกรรมผู้สูงอายุแต่ละแห่ง แต่ะละที่ ก็มีต่างๆ กันไป ตามบริบทของพื้นที่ละค่ะ

รวมเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตฯ ในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#ภูมิปัญญา#ผู้สูงอายุ#ลปรร.#กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 47136, เขียน: 29 Aug 2006 @ 21:53 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (1)

IP: xxx.157.69.183
เขียนเมื่อ 

เห็นแล้ว น่าร่วมวงด้วยจังค่ะ

เหมียว