ไม่เคยเข้ามาใน gotoknow เลย แต่คิดว่าคงให้อะไรใหม่ ๆทางด้านการจัดการเรียนรู้มากขึ้นขอขอบคุณที่ให้โอกาศนี้