โรงเรียนชาวนาระดับอุดมศึกษา (22) สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้

อ้อ
โรงเรียนชาวนาบ้านดอน

     จากเวทีของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา นักเรียนชาวนาบอกว่า ได้รับความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ต่างๆ มากมาย และหลายหลากอย่าง ส่วนจะได้เรียนรู้สิ่งใดบ้าง นักเรียนชาวนาโรงเรียนชาวนาบ้านดอน เขาฝากมาบอกว่า

     สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของนักเรียนชาวนา คือ

ประการแรก ได้ความรู้และได้ทำจริง โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการทำปุ๋ยอินทรีย์และสมุนไพร

ประการที่ ๒ ได้รู้จักตัวแมลงดี/ร้ายในแปลงนา ได้รู้จักการบันทึก การสังเกต และการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ

ประการที่ ๓ ได้รู้วิถีชีวิตธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ในแปลงนา

ประการที่ ๔ ได้ลดต้นทุนทางการผลิต

ประการที่ ๕ ได้รู้วิธีการทำนาโดยการล้มตอซัง ได้เรียนรู้การพัฒนาพันธุ์ข้าว

ประการที่ ๖ ได้เพื่อนนักเรียนชาวนา การมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ได้ความรักสามัคคีในหมู่คณะและในชุมชน

ประการที่ ๗ ได้รู้จักการใช้และการผลิตจุลินทรีย์ใช้ในแปลงนา

ประการที่ ๘ ได้ความเชื่อมั่นการทำนาปลอดสารเคมี อันเป็นทุนแห่งกำลังใจ

ประการที่ ๙ ได้กลุ่มชุมชนชาวนาและจะขยายกลุ่มอื่นๆต่อไป

ประการที่ ๑๐ นักเรียนชาวนามีความกล้าแสดงออกและกล้าที่จะเป็นผู้นำ

ประการที่ ๑๑ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายและรับรู้ข่าวสารมากขึ้น

และประการสุดท้าย นักเรียนชาวนามีความสุข มีความภูมิใจ มีศักดิ์ศรี ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียน และคิดว่าจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้ลูกหลานสืบไป นี่แหละทุนกำลังใจกับจิตวิญญาณ

     พอคุณอำนวยได้รับข้อมูลจากคุณกิจว่า ประโยชน์หลายสถานจากการเรียนรู้ คุณอำนวยก็สุดแสนจะดีใจ เป็นอันว่าวัตถุประสงค์ก็บรรลุและก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งแล้ว คนที่น่ายินดีมากที่สุดก็คงเป็นคุณกิจนี่แหละ ไม่ใช่ใครที่ไหนเลย อย่างนี้ต้องปรบมือชุดใหญ่ให้พ่อแม่พี่น้องนักเรียนชาวนาบ้านดอนกันแล้ว

     เรื่องราวก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้น เมื่อนักเรียนชาวนาได้รับความรู้มามากมายถึงขนาดนี้แล้ว เป็นใครก็อดไม่ได้ที่จะต้องนำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้รู้จักบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้ใหม่ๆ ประสบการณ์ดีๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อนบ้าน ต่อชุมชน

    การถ่ายทอดหรือการกระจายความรู้จนคนหนึ่งคน หรือกลุ่มคนหนึ่งกลุ่ม สู่ผู้อื่น สู่ชุมชน เป็นสิ่งสำคัญ เพราะนักเรียนชาวนาคือบุคคลผู้เรียนรู้ กำลังจะร่วมกันสร้างครอบครัวแห่งการเรียนรู้ และขยายไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

     นักเรียนชาวนามีวิธีการถ่ายทอดกันอย่างไร ลองติดตามดู...

ประการแรก เล่าสู่ครอบครัวและผู้สนใจ รวมถึงคนใกล้ชิด ให้เข้าใจกิจกรรมของโรงเรียนชาวนา และชักชวนให้ไปดูงาน ทดลองปฏิบัติให้เห็นผลจริง

ประการต่อมา นักเรียนชาวนาจะนำข่าวสารที่ได้รับจากโรงเรียนและหน่วยราชการบอกกล่าวให้ชุมชนได้รับรู้ร่วมกัน

และประการสุดท้าย การนำความรู้ เทคนิคที่ได้ทดลองแล้วได้ผลจริงบอกกล่าวกับบุกคลอื่นที่กำลังเจอปัญหาอยู่

     นักเรียนชาวนาโรงเรียนบ้านดอนและในพื้นที่อื่นๆ หากสามารถทำได้ตามนี้แล้ว เชื่อได้ว่า ดอกผลแห่งการเรียนรู้จะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และการก้าวสู่ชุมชนแห่งเกษตรกรรมยั่งยืนได้ ไม่ช้าก็เร็ว ส่วนผู้ใดจะนำยุทธวิธีไปประยุกต์ใช้ก็ไม่สงวน งานนี้นักเรียนชาวนาบ้านดอนฝากบอกมาว่า นำไปใช้ได้ผลดีก็แวะมาแจ้งข่าวบอกกันบ้าง จะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play

คำสำคัญ (Tags)#คุณกิจ#จัดการความรู้#ทบทวนบทเรียน#คุณอำนวย#โรงเรียนชาวนา#กระบวนการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 46985, เขียน: 29 Aug 2006 @ 07:15 (), แก้ไข: 10 Apr 2012 @ 23:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากครับที่บันทึกมาแบ่งปัน