วันที่  8  สิงหาคม    2549

          เป็นโอกาสอันดีที่ทางโรงพยาบาลนาหว้าได้มีโอกาสร่วมกับทางสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  กรมการแพทย์  ได้จัดทำโครงการมองเห็นโลกสดใสวัยสูงอายุในโรคเบาหวาน   ร่วมเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ  60  ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานได้รับการคัดกรองสืบค้นภาวะจอประสาทตาผิดปกติ   ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตนเองได้และไม่เป็นภาระต่อสังคม   ซึ่งในการตรวจคัดกรองครั้งนี้พบว่าทั้งผู้ป่วยเบาหวานและเจ้าหน้ามีความตื่นเต้นและมีการตระเตรียมสถานที่อย่างแข็งขัน  มีการประยุกต์ห้องต่างๆ เป็นห้องตรวจ  ที่สำคัญในวันนี้พบว่าทั้งคุณแม่ คุณป้า ต่างตื่นแต่เช้า บางคนมาตั้งแต่ ตี 4  ตี 5    

           ทางโรงพยาบาลนาหว้ายินดีที่ได้ร่วมโครงการกับสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  กรมการแพทย์    หากโอกาสหน้ามีโครงการดีๆ ทางโรงพยาบาลยินดีที่จะเข้าร่วมและยินดีที่จะร่วมมือค่ะ  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยทีมีคุณภาพมากขึ้น