ความหมายของMagazine

PlayBoyBuM
Magazine มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง มีของภาครัฐและเอกชน

ความหมายของนิตยสาร    นิตยสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีการกำหนดออกที่แน่นอน ภายในเล่มมีการบรรจุเนื้อหาที่มีความหลากหลายในแง่รายละเอียด และวิธีการเขียน ซึ่งนิตยสารแต่ละฉบับยังมีส่วนผสมของงานเขียนที่มีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละฉบับอีกด้วย    

ประเภทของนิตยสาร  การจัดแบ่งประเภทของนิตยสารอาจแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท คือ นิตยสารที่ออกโดยเอกชน หรือบริษัทธุรกิจการพิมพ์ต่าง ๆ  และนิตยสารที่ออกโดยหน่วยราชการสมาคมวิชาชีพหรือสถาบัน ที่มิได้มุ่งผู้อ่านทั่วไป

1.        นิตยสารที่ออกโดยเอกชน หรือบริษัทธุรกิจการพิมพ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นนิตยสารเพื่อผู้บริโภคโดยทั่วไป (Consumer Magazines) ทำขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายโดยทำเป็นธุรกิจที่หวังผลกำไร มีการหารายได้จากการรับลงโฆษณาเป็นหลัก

2.      นิตยสารที่ออกโดยหน่วยราชการสมาคมวิชาชีพ หรือสถาบันที่มิได้มุ่งผู้อ่านทั่วไป นิตยสารหรืออาจเรียกตามความนิยมว่า วารสารประเภทนี้ อาจมีวิธีการเผยแพร่โดยการให้เปล่าหรือจะใช้วิธีขายก็ได้ เป็นนิตยสารที่มุ่งกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ  

1. นิตยสารเพื่อผู้บริโภค  (Consumer Magazines) นิตยสารเพื่อผู้บริโภคสามารถแบ่งหมวดหมู่ย่อย ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัย 3 ประการ คือ วัตถุประสงค์ของนิตยสาร แนวเนื้อหา และกลุ่มผู้อ่านได้ 

2. นิตยสารหรือวารสาร ที่ออกโดยหน่วยราชการ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ            นิตยสารกลุ่มนี้แบ่งออกได้เป็น 3 หมวดย่อย ๆ ดังนี้

2.1       นิตยสารหรือวารสารที่ออกโดยหน่วยราชการ คณะกรรมการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ  เช่น นิตยสารพระสยามของธนาคารแห่งประเทศไทย

2.2        นิตยสารหรือวารสารวิชาการ / กึ่งวิชาการ  ซึ่งจัดทำโดยสมาคม องค์กรสถาบันการศึกษา กลุ่มหรือบริษัทต่างๆที่มุ่งผู้อ่านเฉพาะ เช่นวารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติของ ยูเนสโก 

2.3     นิตยสารหรือวารสารที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ห้างร้าน หรือสมาคมต่าง ๆ เป็นนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ เช่น วารสารบ้านฟ้าของบริษัท เอ็น ซี กรุ๊ป

===ความรู้ที่นำมาเขียนมาจากการทำความเข้าใจในการเรียนวารสาร===

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BloG 八(^□^*) タノム!!

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 46977, เขียน: 29 Aug 2006 @ 00:35 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 10:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Aj.Joy
IP: xxx.121.93.115
เขียนเมื่อ 

จุฑามาศคะ ครูให้ *** นะคะ หากให้ดีหนูควรให้ประสบการณ์ที่เป็นในส่วนของการทำรายงานที่ดีๆ (หรือการทำนิตยสารก็ได้) ให้พวกเราทราบว่าการทำจริงๆ เป็นอย่างไร และมีปัญหาอะไรบ้าง แล้วหนูแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างไร ก็จะเป็นการดึงประสบการณ์มาแบ่งปันกันได้อย่างดีเลยนะคะ

Aj.Joy ka