เมื่อมองภาพ เด็กๆในเลบานอน เหล่านี้

หัวใจก็สะอื้น...

ความน่ารักของเด็ก คือรางวัลของมวลมนุษยชาติ แต่ไฉน ไม่สามารถลดละลายความเกลียดชังในจิตใจของผู้ที่เรียกตัวเองว่าวีระบุรุษ

รอยยิ้มใสซื่อ...ล้วนเป็นสากล และไม่ควรถูกแบ่งแยกด้วยเส้นกั้นขอบพรมแดน