วันศุกร์ที่ 25 สค 49    คุณจันทราแห่งศูนย์พัฒนาคุณภาพจัดให้เรามาเสนอแผนที่ส่งพรพ.หลังจากการประเมินHA      งานเริ่มจากผอ.เสนอแผนการสื่อสาร     ตัวชี้วัด     หลังจากนั้นก็ให้ทุกๆงานที่ได้รับมอบมาเสนอ

AAR

1   ก่อนประเมินดิฉันคาดหวังว่าเห็นแผนงานที่เสนอจะมีความชัดเจนและเชื่อมโยง

2    หลังการประชุมเสนอแผนพบว่าทุกคนมีการเตรียมการดีและตั้งใจมาเสนออย่างเติมที่     คุณหมอรุจนีย์ยังคงเสนอได้ครบถ้วน     หมอวิศฺษฎ์เสนอแผนที่พวกเราจะเห็นการมองภาพของงานอายุรกรรมได้ดี

ส่วนของสูตินรีเวช    ศัลยกรรมก็มีการพัฒนขึ้นมาก

งานระบบยา    สิ่งแวดล้อม    ความเสี่ยง   HRD และอื่นๆมีการพัฒนามากขึ้นแยะมากค่ะ

ความเชื่อมโยงยังไม่ชัดมากค่ะ

3     ที่ไม่ได้ความเชื่อมโยงคงเกิดจากเวลาเรามีน้อยและคิดว่าจะมาคุยกันอีก

4     การประชุมที่จะจัดครั้งต่อไป    คงจัดเหมือนเดิมแต่อาจจะใช้เวลามากขึ้นเพื่อมีโอกาสคุยกันมากขึ้น

เรื่องอื่นๆที่เห็นคือ     คุณสมคิดว่าเป็นคนที่เห็นความเสี่ยงระบบยามากและอาจเผลอเอ่ยนามซึ่งดิฉันก็ได้นำเข้าระบบว่าเราจะพัฒนาระบบโดยไม่ตำหนิกันค่ะ

คุณศิริรัตน์เอาเอกสารการอบรมการสื่อสารมาให้     ดิฉันสัญญากับตัวเองว่าจะลดการอบรมแต่จะenpower แทน    คนไปอบรมอาจจะเป็นหมอปรีชาหรือหมอนภาค่ะ

อยากให้หัวหน้างานช่วยหางานที่ตัวเราได้ empower ให้แก่ทายาทประมาณ1-2งานเพื่อเราจะได้ทำงานได้มากยิ่งขึ้นเพราะจะมีคนรู้เท่าเรามากขึ้น     เรื่องนี้ตามตำราบริหารบอกว่าเป็นจุดอ่อนค่ะ 

อย่าลืมยุทธศาสตร์หนึ่งคนรู้สามงาน  หนึ่งงานรู้สามคน

คนที่รู้คนเดียวทุกๆงานช่วยดูแลตนเองด้วยนะคะ     รวมทั้งตัวดิฉันด้วยค่ะที่พยายามกระจายงานออก