เข้าสมอง กับ เข้าใจ

      อ่านหนังสือ องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้  เขียนโดย  ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ  ถูกใจที่ท่านอธิบายคำว่า เข้าใจ ปิ๊ง เลยครับ
      ดร.วรภัทร์  เขียนว่า  เรื่อง เข้าใจ ไม่ใช่เข้าสมองนี่ผมว่า  ครูไทยเวลาถามเด็กๆ ว่า เข้าใจไหม เด็กตอบว่า เข้าใจ ผมว่าเด็กตอบผิด  เพราะนั่นเป็นแค่ เข้าสมอง ไม่กี่วันก็ลืม  ไม่ค่อยจะถาวร
      ผมถูกใจ  เพราะทุกวันนี้การเรียนการสอน  มักเป็นเรื่องเข้าสมองมากกว่าเข้าใจครับ  การเข้าสมองมากๆ โดยขาดความเข้าใจ  นานๆ ไปก็เบลอ  ก็ลืม  เพราะในชีวิตคนเรามีเรื่องเข้าสมองให้จดจำมากมาย  อีกทั้งปัจจุบันข้อมูลข่าวสารมีทั้งความรู้ที่ดี  และข้อมูลที่เป็นขยะ  หากขาดความเข้าใจ  จะไม่สามารถกลั่นกรองตัวความรู้และนำไปใช้ได้
       ดังนั้น  ผมจึงขอเสนอแนวคิดวิธีการให้เข้าสมองโดย  การเรียนการสอนควรให้เกิดการเชื่อมโยงหรือส่งผลต่อกันอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้

        การบริหารก็เช่นเดียวกัน  ต้อง เข้าใจ งานที่บริหารมากกว่า เข้าสมอง  แล้วจำมาบริหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (0)