ฝึกปฏิบัติจัดการความรู้

beyondKM
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
            สองวันที่ผ่านมานี้ (27 – 28 ก.ย. 48)  ผมกับอ้อ (วรรณา) ได้ไปช่วยกรมสุขภาพจิตทำ Workshop เพื่อเรียนรู้เรื่อง KM แบบ Learning by Doing คือเรียนรู้จากการทำจริง  โจทย์ หรือ “หัวปลา” ที่ใช้เป็นเรื่อง “สุขภาพจิตชุมชน” และเรื่อง “สุขภาพจิตกับภัยพิบัติ”  โดยผู้ที่เข้าร่วม Workshop ในสองวันนี้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพจิตจากเขตต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทาง สคส. จะเรียกคนเหล่านี้ว่า “คุณกิจ” ซึ่งหมายถึงผู้ที่ทำกิจกรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ในภาษา KM อาจจะเรียกว่า “Knowledge Workers” ก็ได้ ในการทำ Workshop ครั้งนี้ ผมขอไว้เป็น 3 ประเด็น ด้วยกัน คือ ......อ่านต่อ คลิ๊ก ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blink=Blog+ปิ๊งความเห็น (0)