ยินดีต้อนรับ "สื่อมวลชน" ที่มาทำข่าว เวทีเสวนา ค้นหาเมืองปายในอดีต ...ตั้งเข็มทิศอนาคต

 

วันก่อนผมขับรถเปิดวิทยุชุมชนคนเมืองปาย ฟังไปด้วย มีการคาดการณ์ว่า ในช่วงมีการจัดงานพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นที่เชียงใหม่เร็วๆนี้ จะมี นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวที่อำเภอปาย มากกว่าเดิมที่ตั้งไว้ ๒๐ เปอร์เซนต์ อำเภอปาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเเรกๆที่ นักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเยือน

ผมมองว่า กิจกรรมเสวนา "ค้นหาเสน่ห์เมืองปาย ในอดีต...ตั้งเข็มทิศอนาคต" เป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเริ่มในการมองตัวเอง ของคนเมืองปาย วางแผนการพัฒนาเมืองปายในอนาคต ตั้งเข็มทิศเมืองปายในอนาคต ว่าเราน่าพัฒนาการม่องเที่ยวอย่างไร

กระแส "โลกาภิวัฒน์" หรือ Globalization = ก่อบรรลัยใส่ฉัน (สำนวนของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)  เราอาจจะหยุดไม่ได้ ต้านทานไม่ได้ ...แต่เราจะสามารถอยู่กับทุนนิยมอย่างรู้เท่าทันและมีความสุขอยู่อย่าง สมดุลได้อย่างไร???

นี่คือคำถามท้าทายคนเมืองปาย !!!! 

การฟื้นสิ่งดีๆที่แทรกตัวทุกมุมของเมืองปาย เป็นเหมือนทุนที่จะทำให้เมืองปายก้าวย่างอย่างถูกทิศถูกทางมากขึ้น

เวทีเสวนา มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะพูดคุยกันภายในวันสองวันนี้...

ผมคาดหวังถึง การเข้ามาร่วมรับฟังเรื่อง"เรื่องของเรา"ของคนเมืองปาย จาก"คนข้างนอก" เพื่อนำไปคิดต่อ นำไปคิดเรื่องการพัฒนาตนเองต่อเนื่องไป 

ผมคุยกับเพื่อนนักพัฒนาที่เมืองปายเสมอว่า  สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้สำคัญ คือ การเรียนรู้ตนเอง บอกให้ได้ว่าเรามีดีอะไีร และใช้ศักยภาพสิ่งดีๆ เป็นฐานในการพัฒนาต่อ..เป็นอัตลักษณ์ของคนปายที่ไม่เหมือนใคร

นักวิชาการภายนอก มาช่วยให้มุมมองในวงกว้าง และอาจลึกๆได้ในบางประเด็น แต่ การช่วยมอง การให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือ บทบาทหน้าที่ของพวกเรา

สิ่งที่เกิดขึ้น กิจกรรม กระบวนการ และความรู้ที่ได้รับในเวทีเสวนา ในครั้งนี้ ผมจะนำมาเขียนบันทึกในวันต่อๆไปครับ...