เราตกลงใจว่าจะเขียนและเปิดบล็อกของแต่ละคนในกลุ่มเพิ่มขึ้น และแยกออกมาจากบล็อกของงานเพื่อไม่ให้สับสนระหว่างการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลกับความเห็นที่เป็นในนามของหน่วยงาน...การเปิดบันทึกใหม่ครั้งนี้เมื่อเทียบกับการเดินทางมันเป็นก้าวที่เริ่มเดินออกมาจากจุดเริ่มต้นแม้ไม่รูว่าจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนแต่ตราบใดที่เวลายังไม่หมดก็ยังคงต้องก้าวต่อไป