วิธีการทำให้ rails สามารถใช้งานได้บน Ubuntu6.06

1. ทำการเพิ่ม software package ดังนี้
    ruby, irb, libdbm-ruby1.8,
    libfcgi-ruby1.8, libfcgi0, libgdbm-ruby1.8,
    libopenssl-ruby1.8, libruby1.8-dbg,
    ri, ruby1.8-dev, rdoc

2. โหลด rubygems แตกไฟล์ .tgz แล้วลง ruby setup.rb

3. gem install rails --include-dependencies

ในการติดตั้งอาจเกิด error ซึ่งเกิดจากการที่ตัว  Ubuntu6.06 เมื่อเราทำการ install นั้นจะต้องลง  software package ที่จำเป็นพื้นฐานต่างๆลงไปให้ครบถ้วนด้วย