วันหนึ่งๆ เรามีอะไรให้ทำหลายอย่าง   จนต้องถามตัวเองบ่อยครั้ง ว่าประเด็นสำคัญของช่วงเวลานี้คืออะไรที่เราจะต้องทำ  แต่บ่อยครั้งที่ สังเกตเห็นบางคนให้ประเด็นสำคััญกับสิ่งที่ตนเองคิด จน ลืมประเด็นสำคัญของคนอื่นไปด้วย ทำให้การประสานงานยากมากขึ้น    หันมามองตนเองว่า เรา มุ่งประเด็นสำคัญของเรา จนลืมประเด็นสำคัญของคนอื่นไปบ้างหรือเปล่า