Sucheep

ตอบคำถามอย่างอิสระ

1.เป้าหมายในการทำกิจกรรมนี้ (ของตน)  คืออะไรบ้าง

- ร่วมกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

- ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ  เกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร

2.เป้าหมายส่วนใดที่ได้ผลเกินคาด

- ได้รับรู้ได้เห็นการจัดการความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่  วิทยากร  เกษตรกร  ดำเนนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสานงานกัยนได้อย่างดี

- ด้านการจัดสถานท่ประชุม  และการบริการดีมาก

3. เป้าหมายส่วนใดที่ยังได้ผลน้อยกว่าความคาดหมาย  เพราะเหตุใด

- การจัดตลาดนัดความรู้ยังเน้นอยู่ที่ภาคการผลิต (เกษตรกร) เพียงฝ่ายเดียว  ยังขาดการจัดตลาดความรู้ด้านอื่นๆ เช่น  การตลาด การแปรรูป

4. หากจะทำกิจกรรมนี้อีก  มีคำแนะนำให้ปรับปรุงส่วนใด

- น่าจะมีการจัดตลาดนัดความรู้ให้หลากหลาย  คลอบคลุมทั้งกิจกรรม  และให้ลงลึกในรายละเอียด  และนำผลไปแนะนำส่งเสรืมเกษตรกรได้โดยสมบูรณ์

5. ตนจะกลับไปทำอะไร

- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  และนำไปปฏิบัติกับเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#km#เกษตรชุมพร

หมายเลขบันทึก: 46173, เขียน: 24 Aug 2006 @ 15:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ
  • โดยเฉพาะข้อ 3 "การจัดตลาดนัดความรู้ยังเน้นอยู่ที่ภาคการผลิต (เกษตรกร) เพียงฝ่ายเดียว  ยังขาดการจัดตลาดความรู้ด้านอื่นๆ เช่น  การตลาด การแปรรูป"
  • คณะผู้จัดทำ / ที่ปรึกษา จะช่วยกันเสาะแสวงหา Best Practice นำมาถ่ายทอดแบบ "เพื่อนช่วยเพื่อน" เป็นสินค้าหลักในตลาดนัดความรู้ครั้งต่อไป.
  • เริ่มมีประเด็นที่ต้องแสวงหา คุณกิจในด้านการตลาด คุณกิจด้านการแปรรูป น่าจะอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเรา แต่ระวังตัวปลอม ผมพบหลายเวทีแล้ว