ฎีกา

suntonsoy
การทำบุญโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนำซอง
การที่ท่านทั้งหลายร่วมกันทำบุญตามที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือญาติพี่น้องนำซองผ้าป่ามาแจกจ่ายให้ท่านร่วมทำบุญด้วย  เมื่อมีการนำเงินไปทอดถวายวัดและทางวัดได้มอบหมายให้คณะกรรมการทางวัดเมื่อเกิดความเสียหายกับจำนวนเงินที่ไปทอดถวานใครจะต้องรับผิด  ดังมีคำพิพากษาฎีกา  ที่  2386/2541  สำนักสงฆ์ห้วนน้ำผุดจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม   แต่เงินผ้าป่า  150,000  บาท  เป็นเงินที่ชาวบ้านนำไปถอดถวายให้สำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดซึ่งมีพระภิกษุ  ป.  เป็นเจ้าคณะสงฆ์ อยู่ในขณะนั้น   พระภิกษุ  ป.จึงมีหน้าที่ดูแลเงินผ้าป่าดังกล่าว   เมื่อพระภิกษุ  ป.มอบให้ภพระภิกษุ  ข. เป็นผู้เลือกชาวบ้านเป็นกรรมการดูแลรับผิดชอบจำนวนเงินนั้น  ส.ง.ร.และจำเลยได้รับเลือกเป็นกรรมการและร่วมกันรับมอบเงินจำนวนดังกล่าวไปเก็บรักษา   หากจำนวนเงินดังกล่าวสูญหาย  กรรมการทั้งสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุด   แม้กรรมการแต่ละคนจะได้รับเงินเพียงบางส่วนไปเก็บรักษาก็เป็นการแบ่งความรับผิดชอบกันเองภายหลังจากรับเงินทั้งจำนวนมาแล้ว  การที่จำเลยรับมอบเงินจำนวน  40,000  บาท   ไปเก็บรักษาแล้วยักยอกเงินจำนวนนั้นไป  ส.ง.ร.  จึงเป็นผู้เสียหายในอันที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยได้   โดยถือว่าจำเลยยักยอกทรัพย์ของสำนักสงฆ์ห้วยน้ำผุดซึ่งอยู่ในความครอบครองของ  ส.ง.ร. และจำเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทร

คำสำคัญ (Tags)#สุนทร

หมายเลขบันทึก: 46164, เขียน: 24 Aug 2006 @ 14:17 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 15:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)