ดร. วัลลาเป็นหัวหน้าทีมขับเคลื่อนเครือข่าย KM เบาหวาน   ทั้งโดยการจัดเวที ลปรร. ความรู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและโดยเขียนบล็อก http://gotoknow.org/blog/dmcop

         เป็นผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึงในฐานะยอด blogger คนแรก

         เป็นผู้เปิดและดูแล planet dmcommune ใน gotoknow  เข้าไปอ่านที่ http://gotoknow.org/planet/dmcommune

         ดร. วัลลายังเป็นกรรมการสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและอื่น ๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวานอีกหลายด้าน   ท่านที่สนใจเข้าไปใน gotoknow แล้วค้นด้วย Google โดยใช้คำหลัก "วัลลา  ตันตโยทัย" จะได้ข้อมูลมากมาย

         ผมชื่นชมในความเอาจริงเอาจังทำงานด้าน KM เกี่ยวกับโรคเบาหวานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย   และเขียนบล็อกละเอียดประณีต   ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีวางแผนเตรียมการจัดประชุม KM ให้เข้าไปอ่านจากบันทึกของ ดร. วัลลา

         ดร. วัลลาเป็นวิทยากรที่เก่งจัดจ้านคนหนึ่งของเมืองไทย

วิจารณ์  พานิช
 21 ส.ค.49