Contact

ประชุมคุณอำนวยวันที่ 5 ก.ย. 49 ณ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์

  เชิญคุณอำนวย  
ตามที่ สพท.นนทบุรี เขต 1 ได้มีการวางแผน KM ไว้ในการประชุมคุณอำนวยในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1 ณ สพท.นนทบุรี ได้จัดครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 จัดที่ ร.ร.ศรีบุณยานนท์ และครั้งที่ 3 วันที่ 5 ก.ย.49 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ อย่าลืมนะคะแล้วพบกันค่ะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 46099, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ประชุมคุณอำนวย

Recent Posts 

Comments (0)