ตามที่ สพท.นนทบุรี เขต 1 ได้มีการวางแผน KM ไว้ในการประชุมคุณอำนวยในปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1 ณ สพท.นนทบุรี ได้จัดครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 จัดที่ ร.ร.ศรีบุณยานนท์ และครั้งที่ 3 วันที่ 5 ก.ย.49 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ อย่าลืมนะคะแล้วพบกันค่ะ