ไปเยี่ยมโรงเรียนที่เชียงใหม่แถบดอยหล่อ - แม่วาง อดเปรียบเทียบกับโรงเรียนทางอีสานที่ไปอยู่บ่อยๆไม่ได้

          มีเรื่องหนึ่งที่เก็บมาสงสัย โรงเรียนอำเภอรอบนอกของเชียงใหม่ หาครูที่เป็นคนอยู่ในหมู่บ้านนั้นเองแทบไม่มี ต่างจากอำเภอรอบนอกของอีสาน มักมีครูเป็นคนในหมู่บ้านโรงเรียนละ 2-3 คนเป็นอย่างน้อย เลขาฯลองตั้งสมมุติฐานว่า คนรุ่นที่ทำงานในยุคปัจจุบัน ทางเหนืออาจมีคนเรียนครูมากกว่า ทำให้ครูจากในเมือง หรือในอำเภอที่เจริญแล้วมีจำนวนมาก จนหลากไหลเข้าไปประจำอยู่ในโรงเรียนรอบนอกด้วย หลายคนหากเดินทางได้ไม่ไกลนักก็ไม่คิดย้ายไปไหน ส่วนทางอีสานอาจยังมีคนเรียนครูน้อย ขอย้ายจนได้กลับมาถึงบ้านไม่ยากนัก 

หรือจะเป็นเพราะแถบดอยหล่อ -แม่วาง พื้นที่ส่วนมากเป็นที่จัดสรรใหม่ให้คนเข้ามาทำกิน? คนในพื้นที่ยังมีการศึกษาน้อย

หรือจะเป็นเพราะคนอีสานติดบ้านเกิดมากกว่าคนทางเหนือ ?

ใครทราบช่วยให้คำตอบด้วยนะคะ