ใครที่เคยผ่านการอบรมนพลักษณ์ หรือกำลังสนใจในเรื่องนี้ หากต้องการแลกเปลี่ยนความเห็นหรือมีข้อสงสัย มาคุยกันได้นะครับ