ฝึกปฏิบัติจริง

ความภาคภูมิใจที่เหนือสิ่งอื่นใด คือการลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ก่อให้เกิดการยอมรับในวงการวิชาชีพด้วยกัน
  • ระยะเวลา 1 ปีเต็ม ที่ดิฉันได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่กศน. เกาะคา ดิฉันได้พัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยเน้นการฝึกกระบวนการคิด โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนได้ลงมือฝึกปฏิบัติคิด และสร้างงานด้วยตนเอง ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ
  • ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องมานั้น ทำให้ครูทุกคนสามารถ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือวัดผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบวิถีชีวิต และที่สำคัญครูได้เรียนรู้การทำวิจัยท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนดังกล่าว นอกจากนั้นครูยังได้เรียนรู้ กระบวนการมีส่วมร่วมของชุมชน จนเขียนออกมาเป็นรายงานการวิจัยท้องถิ่นได้ คนละ 1 เรื่อง เป็นเรื่องราวของบ้านทุ่งขามทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง 12 เล่มด้วยกัน จากครู 12 คน
  •  ผลงานทั้งหมดเกี่ยวกับบ้านทุ่งขาม ไม่ว่าจะเป็นทุ่งขามโมเดล แผนชุมชน แผนปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียนรู้:สะสมหน่วยกิต และคู่มือการวัดผลประเมินผลแต่ละหลักสูตร รวมทั้งรายงานการวิจัยท้องถิ่นของครูแต่ละคนนั้น
  • กศน. เกาะคาจะนำไปเสนอในงานมหกรรมยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน ซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 7- 9 กันยายน 2549 กศน.เกาะคา ได้รับการคัดเลือกให้ไปจัดนิทรรศการในส่วนของยุทธศาสตร์การศึกษานอกโรงเรียนข้อที่ 2 ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกศน.เกาะคาเป็นอย่างยิ่ง

 ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

 23 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#การมีส่วนร่วม#การเรียนการสอนแบบบูรณาการ#วิถีชีวิต#ฝึกปฏิบัติจริง#การวิจัยท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 46084, เขียน: 24 Aug 2006 @ 00:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)