ฝึกปฏิบัติจริง


ความภาคภูมิใจที่เหนือสิ่งอื่นใด คือการลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ก่อให้เกิดการยอมรับในวงการวิชาชีพด้วยกัน
  • ระยะเวลา 1 ปีเต็ม ที่ดิฉันได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่กศน. เกาะคา ดิฉันได้พัฒนาบุคลากรในสังกัดโดยเน้นการฝึกกระบวนการคิด โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนได้ลงมือฝึกปฏิบัติคิด และสร้างงานด้วยตนเอง ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ
  • ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องมานั้น ทำให้ครูทุกคนสามารถ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตของชาวบ้าน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือวัดผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบวิถีชีวิต และที่สำคัญครูได้เรียนรู้การทำวิจัยท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนดังกล่าว นอกจากนั้นครูยังได้เรียนรู้ กระบวนการมีส่วมร่วมของชุมชน จนเขียนออกมาเป็นรายงานการวิจัยท้องถิ่นได้ คนละ 1 เรื่อง เป็นเรื่องราวของบ้านทุ่งขามทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง 12 เล่มด้วยกัน จากครู 12 คน
  •  ผลงานทั้งหมดเกี่ยวกับบ้านทุ่งขาม ไม่ว่าจะเป็นทุ่งขามโมเดล แผนชุมชน แผนปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียนรู้:สะสมหน่วยกิต และคู่มือการวัดผลประเมินผลแต่ละหลักสูตร รวมทั้งรายงานการวิจัยท้องถิ่นของครูแต่ละคนนั้น
  • กศน. เกาะคาจะนำไปเสนอในงานมหกรรมยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน ซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนได้กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 7- 9 กันยายน 2549 กศน.เกาะคา ได้รับการคัดเลือกให้ไปจัดนิทรรศการในส่วนของยุทธศาสตร์การศึกษานอกโรงเรียนข้อที่ 2 ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกศน.เกาะคาเป็นอย่างยิ่ง

 ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

 23 สิงหาคม 2549

หมายเลขบันทึก: 46084เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2006 00:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:42 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท