แบบอย่างที่ดี  มีให้คว้าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้อยู่ใกล้กัลยาณมิตร  หรือมีกัลยาณมิตรมากๆเข้าไว้ 

อย่างเช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวานนี้  ดิฉันได้ดูดซับสิ่งดีดี จากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ผศ.ดรวิบูลย์  วัฒนาธร) มาหลายอย่าง  รายละเอียด  คุณตูน (คุณเจนจิต  รังคะอุไร :ผอ.หน่วยประกันคุณภาพ มน.) ได้ถ่ายทอดให้ท่านได้ทราบอย่างละเอียดแล้วที่ (คลิ๊ก)

ที่สำคัญ โปรดอย่ามองเพียงผลลัพธ์ที่ปรากฎแก่ตา  แต่ขอให้ท่านมองลึกลงไปที่กระบวนการ  ดิฉันว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาทีเดียว  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกาละเทศะ และบุคคล  การถ่ายทอด  การปลุกเร้า  การจูงใจ ทุกอย่างนี้สามารถกระทำได้ในเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม  ดั่งเช่นสเต็กที่อร่อย  เราต้องตั้งใจหมักเนื้อกับเครื่องปรุงรสอย่างพอเหมาะ แล้วทนรอให้เครื่องปรุงแทรกซึมเข้าไปในเนื้อด้วยเวลานานพอสมควร  ถึงเวลา  เอามาทอดให้สุก ใช้เวลาเพียงประเดี๋ยวเดียว ก็ได้สเต๊กอร่อยนุ่ม ลืมไปเลยว่าตอนทำเหนื่อยยากแค่ไหน.....