วันนี้วันที่ 15 ก.ค.54 

มีกิจกรรมทำมากมายครับ ตามประสาชาวนาวันหยุด 

ข้ามไปอีกแปลงนึง ซึ่งเป็นเเปลงนา

"เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว"

นำเสนอในบันทึกก่อนๆดังนี้ครับ กลับไปดูย้อนหลังได้ครับ

ชาวนาวันหยุด ตอนที่ 7.0 เปิดนาเเปลงใหม่ ใส่เต็มสูตร