การทำนา โดยใช้เทคนิค

"เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว"

ถือเป็น

"การบูรณาการองค์ความสากลสู่เเปลงนา"

ที่เกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยตัวเกษตรกรเอง  

ช่วย ประหยัดน้ำ ประหยัดปุ๋ย ประหยัดยาเคมี

โดยเป็นการใช้ปัจจัยพื้นฐานทางธรรมชาติ

ที่เเปลงนามาดึงศักยภาพต้นข้าว ให้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สูงสุด 

ถือว่าเป็นการใช้ "เทคนิคทางฟิสิกส์

เข้ามาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าว"

แทนการผลิตเเบบเดิมๆ ที่ใช้ "เทคนิคทางเคมี" เป็นหลัก 

(ปุ๋ยเคมี และยาเคมีทั้งหลายที่ต้องซื้อปัจจัยการผลิตจากภายนอก เข้าไปถมนา เกินความจำเป็น เพื่อรักษาหน้า ผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ??? แล้วสารตกค้างในดิน ในน้ำ ในผลผลิต ผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นต้นทุนเท่าไหร่ครับ???)

เเปลว่าถ้าเกษตรกรทำได้แบบผสมผสานร่วมสมัย 

"เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และใช้ความเข้าใจธรรมชาติ มาดูแลเเปลงนา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "

ตามที่ได้นำเสนอไว้แล้วในบันทึก ดังนี้ครับ

 

เปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว (AWD5/-15)ทำนาใช้น้ำน้อย ช่วยลดโลกร้อน ช่วยป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแก้ปัญหานาหล่ม ข้าวไม่ล้มตอนเก็บเกี่ยว

 

ชาวนาวันหยุด ตอนที่ 4.5 ทำท่อวัดระดับน้ำ Magic Tube ในเเปลงนา

 

ชาวนาวันหยุด ตอนที่ 5.4 พรวนหญ้าในร่องนาดำ กับ weeder รุ่น 5

 

ชาวนาวันหยุด ตอนที่ 5.6 นำเสนอ "ท่อแกล้งข้าว" ผ่านวีดีโอ

 

ชาวนาวันหยุด ตอนที่่ 6.3 Rotary Weeder Series5 พัฒนาโดย สมปอง สุดมี ขอย้ำว่า "ทำนาไม่ต้องใช้ยาคุม ยาฆ่าหญ้า"

 

ตามไปชมรูปกันครับ กับ เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว  

ในเเปลงนา ลุงทวี และคุณธำรงศักดิ์ คุ้มรักษา ชาวนามืออาชีพที่ลาดหลุ่มแก้ว ปทุมธานี สภาพเเปลงนา

"ดินเหนียว และมีปัญหา-นาหล่มจัด"


 


ชมตอนต่อไป เริ่มแกล้งข้าวแล้วครับ