ฐิติพันธ์ สอนพูด


ครู
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
Username
poomsalaschool
สมาชิกเลขที่
61910
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เป็นครูครั้งแรก ตั้งแต่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 พ.ค.23

การศึกษา - ปริญญาตรี การประถมศึกษา

             - ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา

             -  กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการ (ภาครัฐและเอกชน) จบ ปี56

บ้านพักส่วนตัว อยู่ที่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลงานทางวิชาการ  : การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยานิพนธ์ : การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก : การจัดการ (ภาครัฐและเอกชน)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี