ฐิติพันธ์ สอนพูด

ครู
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
Usernamepoomsalaschool
สมาชิกเลขที่61910
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นครูครั้งแรก ตั้งแต่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 พ.ค.23

การศึกษา - ปริญญาตรี การประถมศึกษา

             - ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา

             -  กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาการจัดการ (ภาครัฐและเอกชน) จบ ปี56

บ้านพักส่วนตัว อยู่ที่อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลงานทางวิชาการ  : การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทยานิพนธ์ : การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก : การจัดการ (ภาครัฐและเอกชน)