สมศ. ณ มข. (3)

รายงานผลการประเมิน กัลยาณมิตร PDCA
วันที่ 18  ส.ค.  2549  เวลา  15.00 น.  มีการรายงานผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้สนใจ  จำนวนประมาณ  100  คน  ประธานและกรรมการได้รายงานผลในภาพรวมการตรวจเยี่ยมและภาคหลายกลุ่มสาขาวิชา  โดยชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง  และประเด็นโอกาสในการพัฒนา (จุดอ่อน)  เพื่อให้คณะผู้บริหารนำไปปรับปรุง  บรรยากาศเป็นไปด้วยกัลยาณมิตร  เปิดเผยและตรงไปตรงมา  สรุปความว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างยิ่ง  คณะที่มีผลการดำเนินโดดเด่น  และมี Best Pratice  ได้แก่  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะที่มีผู้นำเข้มแข็งและกล้าเสี่ยงเพื่อความสำเร็จได้แก่  คณะศึกษาศาสตร์  เป็นต้น  คณะที่ต้องเสริมสร้างศักยภาพเพิ่ม  เนื่องจากมีโอกาส  ได้แก่  คณะศิลปกรรมศาสตร์   และคณะมนุษยศาสตร์ฯ  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นตัวชี้วัด  และการตั้งค่าบางประการที่อาจไม่เหมาะสมและสะท้อนถึงการดำเนินงานอย่างแท้จริงได้  ในช่วงเวลา  2  ชั่วโมงของการรายงานผล  เกิดคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยอย่างยิ่งซึ่งอธิการบดีได้น้อมรับข้อสังเกต  ในทุกประเด็นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ในความเห็นส่วนตัวคิดว่า  ผลการประเมินครั้งนี้เกิดประโยชน์หลายอย่าง  อาทิเช่น  ทำให้มหาวิทยาลัยและคณะหน่วยงานมีข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกือบสมบูรณ์  จึงน่าที่จะถือโอกาสบริหารข้อมูลข้อเท็จจริงนี้  โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน  ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก  และกลุ่มผู้บริหารที่มีการกลั่นกรองข้อมูลแล้วน่าจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเช่นเดียวกัน   เพื่อกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานในงบประมาณ  2550  และปีต่อๆ  ไปได้  ซึ่งท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเห็นด้วยในแนวคิดดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#กัลยาณมิตร#pdca#รายงานผลการประเมิน

หมายเลขบันทึก: 45680, เขียน: 21 Aug 2006 @ 21:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 Zeus เรียนท่านเอื้อรังสรรค์

 เสียดายครับไม่ได้ร่วมรับการชี้แนะ

 มีภาระกิจสัมมนา HA_KM จากทีมงานคุณหมอพิเชฐ ร.พ บ้านตากครับ

 ท่านจะนำมาทำ River Diagram และ เรียนรู้ร่วมกันวันไดดีครับ

ท่าน JJ คงต้องรอเวลาอีกสักระยะ ให้ทีม QA สรุปผลฉบับสมบูรณ์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับสมศ.ก่อน  อาจเริ่มได้ปลายกันยา