ความเห็น 66105

สมศ. ณ มข. (3)

ท่าน JJ คงต้องรอเวลาอีกสักระยะ ให้ทีม QA สรุปผลฉบับสมบูรณ์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับสมศ.ก่อน  อาจเริ่มได้ปลายกันยา