สวัสดีทุกท่านครับ 

4_12_13

หลังจากสัปดาห์ที่แล้วผมเขียนเรื่องคุณปัญหาเอยไป

ได้ทดลองแยกแยะประเภทคุณปัญหาแล้ว

ตอนแรกผมคิดเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง คือ

คุณปัญหาจากคนกับปัญหาจากระบบนี่คนละเรื่องกัน

 


เวลาผ่านไปกับการแก้ปัญหา(ได้บ้างไม่ได้บ้าง)

การทดลองคุมกำเนิดก็ยังดำเนินต่อไป

...........................

ระหว่างนั้น ผมก็ได้เรียนรู้ข้อหนึ่ง

คุณปัญหาไม่ว่ามาจากคนหรือระบบ

ลงท้ายก็แก้ปัญหาแบบเดียวกัน

กล่าวคือ จะแก้ระบบต้องตกลงระหว่างคนก่อน

จะแก้คน หากคุยกันตกลงไม่ได้ก็แก้ระบบ

และถึงหากแก้คนได้ จากนั้นก็ต้องทำเป็นระบบอยู่ดี

เพราะการทำงานร่วมกับกลุ่ม/หน่วยงาน

เขาจะได้เข้าใจการทำงานของเรา

ข้อคิดที่ผมได้ คือ คุณปัญหาทั้งสองประเภทต้องแก้ไขเหมือนกัน

เพียงแต่ลำดับวิธีแก้ต่างกันเท่านั้นเอง

36_19_2

บันทึกนี้เขียนโดยเวลาพัก 10 นาทีแบบด่วนสุดๆ

จะมาตกแต่งเพิ่มตอนเย็นขอรับ

 

ปล. ที่หายไปนี่เพราะได้ฟังและอ่านเรื่องดีๆ หลายเรื่องครับ

หนึ่งในนั้นคือ หนังสือลดน้ำหนัก 2 เล่ม (อีกแล้ว)

กับเรื่องการมีชีวิตอย่างมีความสุข จากคุณชายขอบครับ

แนะนำให้โหลดไปฟังนะครับที่นี่เลยครับ 

งานได้ผล คนเป็นสุข

ที่ให้แง่คิดหลายอย่างกับผมมาก

ขอบคุณคุณชายขอบที่นำมาเผยแพร่และคนแต่งหนังสือทั้งสองท่านครับ