" สมาธิ " ชื่อนี้ทุกคนคงได้ยินคุ้นหูกันมานานแล้ว หลายคนคงได้ฝึกการทำสมาธิมาบ้าง และอีกหลายคนได้ยินแล้วก็ผ่านไป " การเดินทางของหิงห้อย " ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษา เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ที่วัดแถบภาคอีสาน มาหลายปี เคยถกเถียงกับพระอาจารย์ สมาธิดีอย่างไร เป็นอย่างไร ทำแล้วจะมีผลอะไร พระอาจารย์ไม่ตอบว่าอะไร เพียงแต่ให้หยุดอ่านทฤษฎี และฝึกปฏิบัติอย่างเดียว ยังไม่ต้องซักถาม และพระอาจารย์ก็หาสถานที่ให้ฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ เป็นวัดป่าเงียบสงบ แถบภาคอีสาน

จากนั้นได้เรียนรู้ จากการลงฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ เดินจงกรม มีข้อสงสัยจากการปฏิบัติก็สนทนาซักถามพระอาจารย์ เมื่อก่อนพอมีเวลาว่างในช่วงปิดเทอม ได้ฝึกมาเรื่อยๆ หลายปี …….ณ วันนี้จึงรู้ว่า " สมาธิ " มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะมีผลต่อจิตใจ …..ใจสบาย สงบ เยือกเย็น รู้เห็นเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นหรือ เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆได้ง่าย เกิดปัญญาที่จะนำมาใช้บริหารจัดการให้การดำเนินชีวิต และการทำงานเป็นไปอย่างปกติสุข..